Vážení přátelé tahu,

 možná se někteří z Vás domnívají, že kombinace šachy a pivo jsou vynálezem naší sešlosti, či dokonce, že se k sobě nehodí. Tyto zpozdilce odkazuji na článek „Čigorin v Praze“, uveřejněný na adrese http://www.novoborsky-sk.cz/index.php?orderby=1420 , ve kterém je popisováno, kterak Chigorin navštívil na pozvání  Českého spolku šachovního  v roce 1896 Prahu,a v němž se (mimo jiné) uvádí :

 „ V pondělí 17.srpna… …večer absolvoval Čigorin simultánku proti 26 soupeřům. Všechny partie zahájil tahem 1.e2-e4. V necelých pěti hodinách vyhrál 20 partií, prohrál se Švejdou a Kosterkou a remizoval s Popovem, Kellnerem, dr. Josefem Kvíčalou a dr. Boučkem. Legenda praví, že základem úspěchu bodrého dr. Boučka bylo to, že během simultánky vypil 16 (!) půllitrů plzeňského piva, zatímco Čigorin se spokojil s pouhými 15! Úterý bylo dnem odpočinku.“

 Pro základní orientaci uvádím, že rekord našich turnajů  ustavil Bivoj dne 1.9.2007, když během pěti hodin zvládl 15 Budvarů a sedm partií s výsledkem +2=2-3. Pro pořádek je třeba ještě uvést, že druhý den se Bivoj neflákal, na to nemá čas. Zadarmo mu nikdo nic nedá.

 Zdá se tedy, že na Chigorina  Bivoj má, avšak do výkonu dr. Boučka ještě něco schází.  To je ovšem pouze pivní část, ještě se u toho hrají šachy a tady chybí informace pro srovnání. Zejména neznám šachovou úroveň dr. Boučka, o Chigorinovi si netroufám pochybovat.

 

 Který z pánů je asi dr. Bouček?

Tahu Zdar!

E., t.č. šestý hráč žebříčku s BELO 115

P.S. Je jen škoda, že Chigorin nebo dr. Bouček  nezplodili nějaké potomky i v našem kraji, Bivoj tak přišel o zdatné soupeře