Den zrady :  šachy , pivo  a  prdy

totkaj sem sa zúčastnil v Novém Boru (  gde sem byl pozvaný ) turnaja , který byl podobný tomu našemu a to , že sa k bodúm za šachy připočítal bod za vyslopané pivo  ( za dvanáctistupňovú Plzňu ), to sa v našem klubu hraje už roky akorát, že popíjáme  Budvar a ne Plzeň, obojí sa hraje švýcarským systémem a u nás sa hraje 1 x 20 min. a tu sa hrálo 1 x 10 min. což mňa vyhovovalo líp než u nás, protože hraju rychle a nemám ve zvyku na to čučat hodiny, gdyž stejně nic nevymyslím.

 

 Vlevo Ota Válek ( nebezpečný to súpeř ), vpravo  Tomáš Vavřinec, trenér Jiřího Jabůrka z TV NOVA na Garriho Kasparova.

 Tož na turnaj sem sa moc nepřipravoval,  od klubových kámošú sem dostal varování, že budu hrát s hráčama, kteří hrajú extraligu a že mňa vyškolijú jak děcko, čemuž sem moc nevěřil, protože za 26 rokú sa to nepodařilo komunistom a včíl během dňa by sa to mělo podařit někomu jinému ?  Gdyby sem sa vlka bál tož by sem nelezl do lesa a natož sem a ostal by sem za pecú doma jak ostatní ale bral sem to jako přípravu na  Ananda s kterým hraju tento měsíc v Mohuču.

 

Bar Ajeto je prostorný a útulný aj pro víc hráčú, škoda, že jich nepřišlo víc. Podle odezvy  prního   šacho – pivního turnaja v Novém Boru sa by to snad příště mělo zaplnit. 

Je  sice pravdú, že sem to ho moc nenaspal,  to není omluva ale spíš výmluva měl sem jít chrápat a byl by sem vyspaný,  ešče v deset večer sem měl jedno jednání v Budějovicách, dojel sem dom a nechtělo sa mňa spat , tož sem si řekl, že si hodím nějakú pohádku na spaní pro tože v televizi zas bylo hovno a protože totkaj vyšlo DVD Dny zrady, tož  viděl sem to  naposledy na základce a jako historika teoretika mňa to zajímalo a civěl sem na to do jedné hodiny. Ráno sem stával ve čtyři , požral sem a valil sem do Brna,  potom do Prahy, Mnichova Hradišťa a  do Nového Boru, gde sem sa ubytoval a hodil sprchu aby sem sa po té dlúhé štrece probudil a šel do  baru Ajeto, který byl hned za rohem a gde už Viktor chystal šachovnice. 

 

S bíléma hraje  vítěz turnaja, ředitel turnaja, hlavní aj zároveň pomocný rozhodčí v jedné osobě Viktor Novotný, s černýma hraje Tomáš Kriesche.

Samotný bar Ajeto je útulný a prostorný aj pro víc  hráčú, hajzly ( v tomto případě možu  nazvat wc toaletú  ) navrhoval sám Bořek Šípek ( jenom v našem klubu ostane hajzl hajzlem aj kdyby to vymaloval Leonardo da Vinci s mistrem Theoderikem dohromady ).  Čepujú tu Plzeň, gdyž sem sa ji napil, tož sem si řekl, že je jakási jalová, takových tu vypiju dvacet jako nic ale pak sem zjistil, že to pivo je zrádné, bylo čímsi honěné a gdyž sem sa podíval na sklo a viděl ty bubliny jak se tam proháňajú jako gdyž otevřu sifón.  Ze začátku sa to pilo dobře, žádný alkohol sem nepociťoval málem sem podezříval číšníka, že mňa nosí PITO ale jak sem sa přesvědčil, že je  to pivo pitelné. 

 

Vlevo Ota Válek, vpravo  můj súsed od Kramnika Petr Boleslav. 

Šachy začali svižným tempem, jako prvního sem vyfasoval Viktora , než sem sa stačil rozkúkat tak bylo po hře ale už sem měl skoro  pět bodú za pivo a to sem ešče musel naháňat číšníka aby nosil pivo a gdyž mňa ho donesl tak sem ho zas musel naháňat protože mňa zas na lístek zapomněl udělat čárku a to sa stalo asi čtyřikrát. To sem ešče nigde neviděl aby sa host domáhal zapsání piva a to už asi nigde neuvidím. 

 

S bíléma hraje Alžběta Majstrová. 

Tož v druhém kole už to bylo lepší,  uhrál sem s Alžbětú Majstrovú, která  prohrála se mnú na čas, první bod za šachy. Pak už to  se mnú  šlo z kopca, borci sa u šachovnice střídali jak na běžícím pásu ani sem je nestačil sledovat, gdo to se mnú hraje, protože zrádné pivo začalo dělat divy,  furt sem  odbíhal  zamykat kolo a protože v herní místnosti byly i dámy, tak sem musel čím dál častější vypúšťat Hopkirka aj před barem Ajeto, gde moje útroby vyluzovaly  takový zvuk, že všichni jagaři v okolí na posedech si mysleli, že začala jelení říje. 

 

Vlevo Petr Kučera, vpravo Jenda Vrána s dozorem. 

S dalším  s kým  sem uhrál body byl Patrik Oreský a VladislavMareček, proher bylo víc a dvě mňa velice mrzijú , to gdyž sem hrál s Tomášem Kriechem, na kterým sem mňal výhodu dámy, o kterú přišel hned po osmi tahách a ešče nějakú slabší figurú byla to jasně vyhraná partija ale dostal sem takový blbý mat střelsem a koněm, že to nechápu do včilku jak sa to mohlo stat. Další partiju sem měl vyhranú taky ( včíl nevím s kým ) ale v koncovce sem odevzdal věžu zadarmo a tak sem to vzdal, tyto body mňa chyběly k vítězství, chtěl sem body nějak ešče dohnat pivem  ale můj břuch byl plný vzduchu, plynú a gdo ví čeho ešče ale ne piva, to sem nechal na Šípkových toaletách a další pivo sem už prostě do sebe nedostal. 

 

Vlevo stříbrný Jura Majstr, vpravo Tomáš Tichý. 

Ešče sem si poslechl škytající vyhlášení výsledkú od vítěza turnaja Viktora Novotného a aj gdyž mňa číšník donesl ešče pivo , tož sem si ho nevšiml, protože by sem ho do sebe nedostal ani za nového mercedesa a šel sem radši spat, mňal sem toho za celý den dost. To sem ešče musel bojovat celú noc, protože z toho bublinatého piva sem dostal takové větry, že by sem do rána v pohodě utáhl tři větrné elektrárny, které by jeli na plný výkon. 

S černéma  hraje Miloš Koudelka.

Jinak musím řéct, že turnaj sa vyvedl a jak de vidět na netu , tak mňal velkú odezvu a další kolo, které bylo naplánované na 30.srpna a to přímo na naší základně v Budvar clubu na Budvarce, kam má namířené Viktor Novotný, Petr Boleslav, Ota Válek a snad ešče někdo další. Po turnaju sa pujde do sklípku gde sa može pokračovat v moravském trojboju : pivo, víno, slivovica. 

Podle posledních zpráv bude další kolo opět v Novém Boru a to 9.8. nebo 8.8. 

 

Summer Blitz II. aneb první šacho – pivní turnaj v Novém Boru v plném Prusu.