Garry Kasparov versus Bivoj 2.část 

Vážení přátelé tahu,

ještě jednou se vrátím k partii Kasparov – Bivoj. Všechny okolnosti jsou nám již dostatečně známy a Bivojův excelentní komentář odhalil i ty nejniternější úvahy našeho borce. Já se pokusím o poněkud jinou analýzu s pomocí jednoho z nejlepších šachových programů současnosti – Fritz 11, který propočítává důsledky provedených tahů na více než 10 tahů dopředu (v závislosti na čase) . Každý hráč obdrží bod, pokud v dané situaci zvolí stejný tah, jako tento program. Možná si říkáte, že Bivoj nemá šanci, ale uvidíme na konci. Zahájení z bodování vynecháme.

1.e4 e5 2.Nf3 d6

Bivoj volí Philidorovu obranu. Proč asi? Jeden z důvodů může být, že Philidorova úspěšnost reprezentovaná procentem vyhraných partií dosáhla 75 %, zatímco Kasparov nepřesahuje 70 %. Ale možná chtěl Bivoj jen podvědomě uctít Philidorova genia. Začneme bodovat, jakmile někdo opustí teorii zahájení.

3.d4                       Fritz 11 již nyní ukazuje +=(0,67) a doporučuje právě tento tah. Číslo v závorce udává, jakou výhodu má bílý hráč v přepočtu na pěšce. Kasparov má v zahájení výhodu, neboť beze sporu ví o co jde, zatímco Bivoj se musí spolehnout jen na svůj cit. Jelikož se jedná o nejčastější pokračování, Kasparov bod ještě nedostane.

3. …Bg4?             +- (0,80). F11 by volil jiný tah 3. …exd4 +=(0,58) s pokračováním 4.Nxd4 c5, 5.Nf3 Nf6 6.Nc3 Nc6 atd. Začneme bodovat

4.dxe5                 += (0,59). Za toto pokračování Kasparov bod nedostane. F11 za nejvýhodnější považuje tah 4.Be2 +-(0,92)

4. … Bxf3             +- (1,12). Ani tento tah se F11 příliš nelíbí,  jako nejlepší uvádí tah Nc6 +=(0,64). Bivoj je zatím bez bodu.

5.Qxf3                 +- (1,26). I F11 doporučuje. Lehce získaný bod:  Kasparov – Bivoj 1 : 0

5. … dxe5            Bravo! +- (1,20) :  Kasparov – Bivoj 1 : 1

6.Bc4                     Správně +-(1,23):  Kasparov – Bivoj 2 : 1

6. … Qf6               Další bod pro Bivoje +-(1,03). Po 6 tazích Kasparov – Bivoj 2 : 2. V databázi, která obsahuje několik milionů partií  je již jen 20 partií s tímto postavením. Skore není pro černého příliš povzbudivé (+16=2-2)…

7.Qb3                   Není nejsilnější +- (0,97). F11 by hrál Qh3 s diagnozou+- (1,10). Bohužel bez bodu, pane Kasparove. Počet partií se zmenšil na 17 se skore (+16=0-1).

7. …b6                  Vypadá jako nejlepší, ale není tomu tak +-(1,62). F11 vidí variantu 7. …Nd7 jako lepší. Pokud by bílý bral 8.Qxb7 následuje Rb8 9.Qa6 Qxa6 10.Bxa6 Nc5 10.Bd3 Nf6 11.Nd2 Kd7 12.Ke2 Bd6 13.f3 Nxd3 15.cxd3 Rhe8 +- (1,16) sice se ztrátou pěšce, ale ta přijde v použité variantě rovněž a horšími následky. Bez bodu. Zůstává 11 partií (+11=0-0).

 8.Nc3                    Doporučeno, +- (1,52).  Kasparov – Bivoj 3 : 2

 8. …Bc 5                F11 doporučoval 8. …c6 +- (1,46). Tohle je horší +-(2,21) V databázi jsou již jen dvě hry se shodnou pozicí (+2=0-0)

 9.0-0                     +-(1,97). Není to špatné, pane Kasparove, ale podstatně lepší je 9.Be3 +-(2,48)

 9. …c6                   Ano! +- (1,92). Kasparov – Bivoj 3 : 3

 10.Be3                  Správně +- (1,93).  Kasparov – Bivoj 4 : 3

 10. …Nd7            Opět skvěle! +- (1,87). Kasparov – Bivoj 4 : 4.  V databázi jedna hra přibyla (+3=0-0)

 11.Rad1               Správně +- (1,88). Kasparov – Bivoj 5 : 4  

 11. …Rad8           Další zásah +-(1,83). Kasparov – Bivoj 5 : 5. A zároveň absolutní novinka. Toto postavení již databáze nezná. Ve výše uvedených partiích bylo 2x použito pokračování Qe7 +-(2,12) a 1x Ne7 +-(3,98). Bivojovo pokračování je o mnoho lepší. Blahopřejeme!

 12.Bxc5                Kupodivu není doporučeno +-(1,53).  Lepší je 12.Na4 +-(2,05). Opět bez bodu.

 12. …bxc5           Třetí chyba +- (3,49). Podstatně lepší je Nxc5 +-(1,42) s dalším pokračováním 8.Rxd8+ Qxd8 14.Bxf7+ Kf8 15.Qc4 Nf6 16.b4 Ncxe4 17. Bh5 Nxh5 18.Qxe4 Nf6 19.Qxc6 Kf7 20.Nb5 Qe7 21.Qc4+. Škoda nevyužité příležitosti snížit ztrátu, byl by to návrat na úroveň před osmým tahem… Víme ovšem, že Bivoj v této chvíli již pociťoval první příznaky toho, že mu bylo zakázáno pivo a dýmka.

 13.Qb7                 Správně.+- (3,74) Kasparov využívá příležitosti Kasparov – Bivoj 6 : 5

 13. …Ne7            Ano! +-(3,76) Kasparov – Bivoj 6 : 6

 14.Rd3                  Nikoli: +-(4,15).  14.Qc7 nebo Na4 je obojí za +- (4,44)

 14. …Nc8             Opět správně+-(3,66). Kasparov – Bivoj 6 : 7. Bivoj poprvé ve vedení!!!

 15. Rxd7              +-(3,17). Lepší je Rfd1 +-(3,50)

 15. …Rxd7           +-(3,48). Nejlepší tah a Bivoj se zvyšuje náskok. Kasparov – Bivoj 6 : 8.

 16.Qc8+               +-(3,54).  Správně. Kasparov – Bivoj 7 : 8.

 16. …Rd8             +-(3,60). Znovu nejlepší. Kasparov – Bivoj 7 : 9.

 17.Qf5                  Ne, ne,první větší chyba Kasparova pouze +-(2,50). Tah 17.Qc7 je hodnocen podstatně lépe +- (3,57).

 17. …Qxf5           +- (2,49). Opět nejlépe, Bivoj zvyšuje náskok o další bod: Kasparov – Bivoj 7 : 10.

 18.exf5                +- (2,46). Snadný bod: Kasparov – Bivoj 8 : 10.

 18. …0-0              +- (2,85). Bohužel bez bodu. F11 považuje za lepší tah Rd4 +- (2,61)

 19.b3                    +- (2,89). Rovnocenný je tah 19.Re1. Téměř srovnáno: Kasparov – Bivoj 9 : 10.

 19. …Rd2             +- (3,52). Není nejlepší. Lepší je 19. …g6 +- (3,04).

 20.Bd3                  +- (3,75). Doporučeno : Kasparov – Bivoj 10 : 10.

 20. …a5                +- (4,37). Není nejlepší. Doporučen je tah Rd8 +-(3,89).Bez bodu.

 21.Ne4                 +- (5,19). Správně. Kasparov – Bivoj 11 : 10.

 21. …a4                +- (8,77). Osudné přehlédnutí. Lepší tah byl 21. …c4 +-(5,29)

 22.Nxd2               +- (9,10). Trefa a zvýšení náskoku: Kasparov – Bivoj 12 : 10.

 22. …axb3           +- (9,01). Dobře. První Bivojův bod po pěti tazích. Kasparov – Bivoj 12 : 11.

 23.cxb3                +- (5,87). Nikoli, velká chyba a ztráta figury. Ve hře si ji však za této situace může dovolit. F11 za  lepší považuje axb3  nebo Nxb3 obojí za +- (9,47)

 23. …Rd8             +- (6,11). Správně, opět srovnáno. Kasparov – Bivoj 12 : 12.

 24.Bc2                  +- (5,57). Bod nepřidělíme. Podle F11 tah Nf3 nebo Nc4 je lepší, obojí za +- (6,18)

 24. …Rxd2           +- (5,73). Nejlepší tah a opět vede Bivoj. Kasparov – Bivoj 12 : 13.

 25.Rd1                  +- (5,74). Správně. Kasparov – Bivoj 13 : 13.

 25. …Rxd1+        +- (6,23). Znovu správně. Kasparov – Bivoj 13 : 14.

 26.Bxd1               +- (6,26). Jediný tah. Kasparov – Bivoj 14 : 14.

 26. …vzdal          Tento tah Fritz 11 nenavrhuje, ale každý jistě bude souhlasit, pokud ho já označím za jediný možný a přidělím za něj bod.Konečný výsledek Kasparov – Bivoj 14 : 15.

 Nechal jsem F11 v partii pokračovat na obou stranách a mat byl dosažen v 52.tahu bílého, pokud jsem hrál za černého já sám proti F11, dostal jsem mat v 48.tahu. Závěrečný výsledek zpracovaný  podle našeho zvláštního hodnocení  je překvapující, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že Kasparov perfektně ovládá všechna zahájení. Střední část partie však patřila jednoznačně Bivojovi. Z 23 uvažovaných tahů vybral Bivoj nejlepší možnou variantu 15 krát, zatímco šachovému geniovi Kasparovovi se to povedlo jen 14 krát!  Znovu se tedy potvrdilo, že Bivoj podal výkon na hranici  lidských možností a skvěle reprezentoval naši šachovou sešlost. Vezměte, prosím,v úvahu také trému, odpovědnost a sucho v krku.  Navrhuji proto, aby Bivojovi byl udělen titul Bud Mistr, ve zkratce BM. Pokud se k návrhu přikloníte, bude tím Bivoj postaven hned za Velkého Bud Mistra (GBM) pana Moudrého!

 Tahu Zdar!

 E., t.č. 6.hráč žebříčku s BELO 123

 P.S. Aniž bych chtěl Bivoja navádět, jen upozorňuji, že v pátek 16.května se  v Praze koná simultánka Kasparovova přemožitele a 14.mistra světa v šachu Vladimíra Kramnika. Podrobnosti na adrese http://www.praguechess.cz/ .