72.Budchess cup - 28.září 2009

Vážení přátelé tahu,

se zpožděním Vám předkládám zprávu o zářijovém turnaji BudChess série, který se tentokrát uskutečnil v rámci I.Svatováclavského přeboru okresu Kyjov v rapid šachu. A právě Svatý Václav je příčinou tohoto zpoždění. Z ústního podání je celkem dobře známo, že Václav byl výborným hráčem šatrandže (což je, jak víte, předchůdkyně šachu), která se do Prahy dostala spolu s arabskými cestovateli a obchodníky, a že si prý dokonce dopisoval s as Súlím, nejlepším hráčem první poloviny devátého století. Já jsem však chtěl najít nějaký hmatatelnější důkaz o Svatém Václavovi jako šachistovi, než jsou jen nezaručené ústní zprávy podávané z generace na generaci. Zvláště, když můj jediný ústní zdroj zmizel po vykonání potřeby z toalety BudChess centra neznámo kam. Musím se ovšem přiznat, že - ať jsem hledal, jak jsem hledal - žádný důkaz jsem nesehnal. Jsem nucen konstatovat, že pokud je Svatý Václav vypodoben jako sportsman, jedná se buď o oštěpáře, kuželkáře nebo žokeje (viz obrázky). Za šachovnicí nebyl bohužel zvěčněn ani jednou.    

Je smutné, že -přestože Svatý Václav miloval šachy - umělci tento fakt zcela ignorují.  Svatý.Václav jako oštěpář, kuželkář a žokej .

Po zralé úvaze jsme 72.turnaj BudChess série přifařili k I.Svatováclavskému přeboru okresu Kyjov, který jsme se rozhodli uspořádat na podporu šachu v našem regionu a ve snaze přispět svým skromným dílem k obnově bývalého postavení  našeho rodného města. Ihned se ozvaly hlasy, že žádný okres Kyjov neexistuje. Tyto bych chtěl upozornit na následující skutečnosti. Ano, momentálně politické okolnosti znemožňují obnovení přirozených vazeb. Ale při pohledu na mapu kyjovského okresu z roku 1908 musí být každému jasné, kde se nalézá přirozené centrum uvedeného regionu. Kyjov je městem z předlouhou historií, která sahá hluboko do minulosti. Na jeho katastru byly učiněny nálezy ze všech etap osídlování Moravy člověkem. Například při rozšiřování kyjovského muzea, které stojí na místě nejstarší městské zástavby, musela být tato velkolepá stavba (při níž prý dojde k zdvojnásobení výstavní plochy až na 30 metrů čtverečních) pozastavena, neboť byly nalezeny důležité skutečnost pro historii Kyjova a okolí. První písemná zmínka o Kyjově je z roku 1126, ale jelikož náležel do jádra Velké Moravy, je jisté že tu při svých návštěvách pojídal klobásky a pil burčák i velkomoravský král Svatopluk (Veliký). Na konci 16.století byl Kyjov střediskem Kyjovského kraje, který se v podstatě kryl s pozdějším krajem hradišťským. Tady vidíte, že jsme se drželi hodně při zdi, mohli jsme klidně uspořádat přebor krajský. Při zavádění moderního politického uspořádání v roce 1850 byl samozřejmě ustaven okres Kyjov, jehož existence byla v roce 1960 tehdy vládnoucím režimem necitlivě přerušena. Situace se velmi podobá známějšímu dělení Polska (a přece Polsko existuje). Kyjovský okres byl také rozdělen mezi tři okolní okresy.  Cimburk – nazývaný moravský Bezděz (http://www.branapamatek.cz/cimburk/ ) - jediný stojící hrad kyjovského okresu, byl pozdějším vývojem dokonce zašantročen do úplně jiného kraje!!!  Nyní jistě i Vy chápete, že se jedná o dlouhodobě neudržitelný stav. Avšak pojďme k šachu.

Mapa Politického okresu kyjovského z roku 1908. V čitelnějším rozlišeni http://sachykyjov.sweb.cz/mapa_okresu_kyjov.jpg

Turnaj musel  být přesunut na sváteční pondělí 28.září a brzkou ranní hodinu a v tradičním  termínu poslední soboty v měsíci se uskutečnil pouze turnaj v bleskové hře. Turnaje se zúčastnilo 7 hráčů a tentokrát jsme hráli v čase prodlouženém na 10 minut. V turnaji zvítězil Broňa s 5 body, před trojicí Tonda, E. a Slámič se 4 b (o pořadí rozhodl až tie-break). Další pořadí bylo Libor 3, Bubin 1 a nováček Štefl 0 (Bubinů bratr). V čele celoročního hodnocení je Libor těsně před králem bleskovek Slámičem.

V pondělí se na turnaji okresního přeboru sešli celkem 62 hráči, mezi nimi i 20 hráčů bojujících v rámci BudChess série. Konkurence byla kvantitativně i kvalitativně velmi dobrá. Průměr první desítky byl ELO 2060, průměr první poloviny hráčů dosáhl ELO 1813 a průměr všech 40 hráčů s ratingem byl ELO 1763. Nejvýraznější osobností byl hráč extraligového týmu Duras Brno Bronislav Vymazal (ELO 2325), který patří mezi stovku našich nejlepších hráčů. Příliš daleko za ním nezaostával ani František Vrána ze Starého města (ELO 2289). Potěšitelné je, že na turnaj zavítalo čtrnáct hráčů mladších 15 let a devět neregistrovaných (ve 2 případech se skupiny překrývaly). O titul okresního přeborníka bojovalo celkem 39 hráčů a hráček. Kromě hráčů domácího oddílu (dostavilo se 18 z 34 členů oddílu) a spřátelených Ždánic ( 4 hráči), které bereme jako domácí , pozvání přijaly KK-ŠK Osvětimany (5hráčů), SK Ježov (3 hráči) a Orel Milotice (1 hráč). Jediným  oddílem kyjovského okresu, který do soutěže nevyslal svého zástupce, tak byl Baník Šardice. Pouze přední hráč tohoto oddílu pan Kašpárek turnaj sledoval jako zaujatý divák. Celkem se soutěže zúčastnili hráči 17 šachových oddílů a neregistrovaní. Z nich speciální zmínku zasluhuje jediný odvážlivec z druhé kyjovské Mekky šachu – Jančova hostince – Luboš Žůrek, příležitostný hráč BudChess série. V době před turnajem jsme měli obavu, abychom měli více než jednu účastnici dámského poháru. Nakonec se nám sešlo celkem 5 slečen a dívek, z čehož jsme měli obzvláště velkou radost.

Turnaj se konal ve foyer estrádního sálu v domu kultury v Kyjově. Tento prostor se více než šesti desítkami hráčů zcela zaplnil. Turnaj, řízený zkušeným rozhodčím ing. Trávníčkem z Hodonína, měl být zahájen v devět hodin ráno, ale vinou technických problémů s losovacím programem se začátek opozdil asi o 30 minut. Pak už vše probíhalo bez problémů. Boje byly tuhé neboť, kromě tří soutěží v rámci BudChess Cup, jsme vyhlásili dalších 7 věcnými cenami bohatě dotovaných soutěží. Turnajem beze ztráty prošel favorizovaný Bronislav Vymazal, který dosáhl pozoruhodné performance 2877! Na druhém místě se umístil druhý nejvýše nasazený hráč František Vrána před Romanem Omelkou, oba 5,5 b a oba ze Starého města.  O hlavní cenu přeborníka okresu se strhl velký boj. V posledním kole narazil Roman Matula na cyklistu Vladimíra Janáse ze Sudoměřic. Pan Janás by se v případě výhry vyhoupnul až na druhé místo. Naopak Roman by v případě vítězství získal titul přeborníka okresu, přeborníka ŠK 1923 Sokol Kyjov a vyhrál by i 72.BudChess Cup. Ve vypjaté atmosféře v závěru partie došlo za aktivní účasti publika ke kontroverzní situaci a k dobře pětiminutovému dohadování, které bylo nakonec vyřešeno smírem. Roman tak ovšem získal „pouze“ titul přeborníka oddílu a přeborníkem okresu Kyjov i vítězem 72.BudChess Cupu se stal Rosťa Pukl, příležitostný hráč BudChess série a kyjovský rodák, ovšem nikoli občan či hráč oddílu okresu Kyjov. Tato okolnost odstartovala rozsáhlou zatím neukončenou debatu, jak propříště pomocí propozic zajistit titul přeborníka okresu některému pravověrnému Kyjovjákovi, když to nejde herně. O výsledku této chvályhodné snahy budete zavčas zpraveni. Přebornicí okresu se stala Petra Churá z Osvětiman, nejlepším seniorem nad 60 let Vladimír Janás (celkově 4.s 5,5 b) a nejlepším hráčem do 15 let Roman Borufka z Veselí (nebo z Hodonína, jak se to vezme), celkově 11.s 5 b. Nejlepším neregistrovaným hráčem se stal milotický rodák, nyní cizozemec, pan Lubomír Pražák, který pak svou radost dával po kyjovských barech najevo ještě za týden. Kompletní výsledky celého turnaje i jednotlivých kategorií jakož i další záležitosti týkající se turnaje naleznete na stránkách turnaje  v http://sachykyjov.sweb.cz/ .

Nyní k turnaji BudChess série. Vítězem 72.turnaje BudChess Cup se stal při své druhé účasti Rosťa před Pavlíkem a Romanem. Výkon mistra okresu si netroufám hodnotit, ale sám byl velmi spokojen, protože prý získal svůj první neputovní pohár.  Samozřejmě byl Rosťa výslovně upozorněn na skutečnost, že tento pohár BudChess série je již druhý a je putovní  (po zkušenostech s řetězovým vítězem našich turnajů panem Šebestou, který dokázal celoroční hodnocení vyhrát třikrát za sebou a původní pohár „King of BudChess“ tak získal do trvalého držení) a musí jej přijet obhajovat do svérázného šachového prostředí BudChess centra poslední sobotu v měsíci, tedy 31.října 2009. Výborně, vzhledem k vysoké konkurenci v Open turnaji, zahrála trojice hráčů na dalších místech Pavlík, Roman a Libor. Jinak byly výsledky velmi těsné, ve většině případů musel rozhodovat tie-break, tentokrát - v souladu s okresním přeborem  - střední Buchholz (místo našeho obvyklého kriteria Buchholz). Například rozdíl mezi šestým Kozákem a 18.panem Ingrem byl pouhý bod! Příliš se nedařilo Laďovi Šmídovi, který rozčarování nad svou hrou - po té co v 6.kole zdarma daroval svou dámu Laďovi K.  - vyjádřil do ztichlého sálu hlasitým konstatováním:  „Já su ale vůl!“ Z hlediska dosažené performance proti aktuálnímu BELO byl nejlepší Luboš (+27) před Rosťou (+16) a Polisem (+16). Druhým vítězem Amater BudChess Trophy, která byla založena Laďou na podporu ryze amatérských hráčů (je určena pro neregistrované hráče s BELO nepřesahujícím 100) a poprvé udělena v srpnu v Kostelci  Punkvovi, se stal v konkurenci 4 hráčů Polis před Lubošem, Punkvou a Jakubem. V celkovém hodnocení této trofeje je v čele po dvou turnajích Punkva před Zdenálem a Polisem s Vítkem.

Celá řada hráčů dosáhla významných jubileí. Tonda a Laďa odehráli svou 400.partii, Kozák dosáhl mety 300 partií. Slámič a Broňa odehráli svůj 60.turnaj, zatímco Pavlík hrál v rámci BudChess série po desáté. Prvním hráčem, který v BudChess sérii  dokázal vyhrát 100x černými se stal ve druhém kole Broňa. Blahopřejeme! (Mě se podařilo totéž, ale bohužel až v kole pátém, stejně jako panu Šebestovi v posledním kole …)

 

28.9.2009

ELO

BELO

perfo

+ / -

body

Stř.Buch.

1

Rosťa

2039

114

130

16

5

27

2

Pavlík

1776

127

136

9

5

26,5

3

Roman

1741

134

127

-7

5

24

4

Libor

1721

110

120

10

4,5

21,5

5

Šebesta

1912

153

120

-33

4,5

20

6

Kozák

1653

126

109

-17

4

23,5

7

Laďa K.

1519

107

112

5

4

22,5

8

E.

-

117

119

2

4

22

9

Laďa Š.

1834

136

108

-28

4

21

10

Broňa

1518

104

108

4

4

20

11

Pařízek

1622

117

113

-4

4

19,5

12

Slámič

1578

121

100

-21

3,5

23

13

Radek

1360

91

103

12

3,5

19,5

14

Tonda

1317

107

105

-2

3

24,5

15

Laďa

1502

93

101

8

3

22

16

Polis

-

85

101

16

3

20,5

17

Luboš

-

66

93

27

3

19

18

Ingr

1744

107

95

-12

3

15,5

19

Punkva

-

86

86

0

2,5

 

20

Jakub

-

49

50

1

0

 

 

V hlavním turnaji, který se hrál za ztížených podmínek, zvítězil při Bivojově neúčasti přesvědčivým výkonem v pivní části Laďa K. s 11 b (+4=0-3;p7) před Pavlíkem rovněž s 11 b(+5=0-2;p6) a Liborem s 9,5 b (+4=1-2;p5). Kompletní podium tedy obsadili ždáničtí borci. V čele celoročního hodnocení je stejně jako u bleskovek Libor.

V celkovém pořadí BudChess série se nic podstaného nezměnilo, nadále vévodí pan Šebesta před dvojicí Kozák a Libor, ostatní už mají větší ztrátu.

Pořadí 6.ročníku BudChess série po 9.turnaji (7 započteno)

1.

Šebesta

106

 

2.

Kozák

97

(105)

 

Libor

97

(110)

4.

Laďa Š.

83

 

5.

E

82

(97)

 

Laďa K.

82

(95)

7.

Slámič

81

 

8.

Pařízek

79

(89)

9.

Broňa

70

(72)

10.

Roman

66

 

11.

Tonda

61

 

12.

Laďa

44

 

 

Radek

44

 

14.

Pavlík

37

 

15.

Punkva

34

(36)

16.

Bivoj

29

 

17.

Milan

25

 

18.

J.Španěl

24

 

19.

Zdenál

20

 

 

Rosťa

20

 

21.

Ingr

17

 

22.

Petr K.

15

 

23.

Heindl

13

 

24.

Vítek

10

 

25.

Dok Vok

8

 

26.

Vont

7

 

 

Václav

7

 

 

Hubek

7

 

 

Polis

7

 

30.

Luboš

6

 

31.

Martin

4

 

32.

Docent

3

 

 

Jakub

3

 

34.

Bubin

2

 

35.

Staňa

1

 

 

Žebříček podle koeficientu BELO k 1.říjnu 2009

1.

Šebesta

145

2.

Roman

133

3.

Pavlík

131

4.

Rosťa

130

5.

Laďa Š

128

6.

Kozák

122

7.

Slámič

117

8.

E

117

9.

Libor

117

10.

Pařízek

116

11.

Laďa K.

110

12.

Milan

107

13.

Tonda

102

14.

Broňa

102

15.

Ingr

101

16.

Dok Vok

100

17.

J.Španěl

96

18.

Vont

94

19.

Laďa

94

20.

Polis

93

21.

Bivoj

93

22.

Luboš

93

23.

Punkva

89

24.

Radek

88

25.

Zdenál

86

26.

Martin

84

27.

Vítek

83

28.

Václav

80

29.

Hubek

67

30.

Staňa

64

31.

Jakub

49

32.

Bubin

48

 

Další tabulky a statistiky naleznete na našich stránkách www.budchess.sweb.cz .

 

Ještě si dovolím závěrečné shrnutí. Z pohledu organizátorů se turnaj vydařil . Některým nedopatřením se budeme snažit v příštím ročníku předejít. Chtěl bych tlumočit poděkování organizátorů, které patří všem účastníkům, zejména těm z kyjovského okresu a přilehlého regionu, hlavnímu rozhodčímu ing. Petru Trávníčkovi a všem partnerům, kteří náš turnaj podpořili. Zvláštní poděkování náleží šachovým přátelům ze Ždánic, jmenovitě Radkovi, za významnou technickou podporu. Věříme, že se nám podařilo založit novou šachovou tradici  a těšíme se na shledání nejpozději při 2.ročníku Svatováclavského přeboru okresu Kyjov v šachu 28.září 2010.

Náš nejbližší turnaj se ovšem koná již v sobotu 31.října 2009 ve 13 hodin v šachovém salonku BudChess centra. Dostavte se v hojném počtu! Všichni jste srdečně zváni!

Tahu Zdar!

E,. t.č. 8.hráč žebříčku s BELO 117

PS. Zdá se, že jsou dvě možné metody, jak obnovit poněkud pohaslý věhlas našeho města.  Z dobře informovaných kruhů jsem se dověděl, že na prvním neformálním setkání se sešla skupina lidí, aby zvážila potřebu založení sdružení, jež by snad mohlo nést název „Spolek pro podporu globálního oteplování“. Tito osvícenci vycházejí z nadějného zvyšování hladiny moře. Bude třeba zvýšit hladinu moře o zhruba 185 metrů. Tím se z Kyjova stane přímořské letovisko, snad až lázně. Monte Carlo, Nice, Baku, Soči, Poděbrady, Luhačovice, Mariánské lázně, Piešťany – co mají tato světoznámá města společného? Ano, ve všech se čas od času pořádají významné šachové turnaje. Kyjov se tak automaticky ocitne v této vybrané společnosti.  Samozřejmě zvýšení hladiny moří má i svůj negativní efekt, řada míst se ocitne pod vodou… Ale i na této neodvratitelné skutečnosti je třeba hledat to pozitivní (jen pro připomenutí - Hodonín je 165 m.n.m.).  Popřejme našim nadšencům hodně zdaru v jejich bohulibé činnosti.

Druhou metodu, jak pozdvihnout prestiž Kyjova, použila skupina osmi odvážných mužů, kterým se zdálo, že čekání do roku 18 500 (při v současné době dosahovaném zvyšování hladiny o 1 cm za rok se v tomto roce se Kyjov stane znovu okresním městem ) je poněkud dlouhodobějšího charakteru. Proto se pevně rozhodli už minulou neděli  v rámci 1.kola jihomoravského krajského přeboru II.třídy potrápit odvěkého rivala ŠK Hodonín. Papírové předpoklady hovořily jasně. ŠK 1923 Sokol Kyjov přijel bez dvou opor a průměrné ELO bylo 1889 proti 1772 ve prospěch Hodonína. Za Kyjov však nastoupilo 6 hráčů, kteří jsou stálými účastníky nebo příležitostnými hosty  BudChess série – Kozák, Laďa Š, Libor, Pavlík, Roman a Jan Čechál. Tito borci spolu s Michalem Rackem a Liborem Machalou dokázali porazit Hodonín 5:3!!! Kyjov tak poprvé po památném obnovení kyjovského šachu porazil áčko Hodonína, navíc na jeho půdě! Není divu, že šťastný obnovitel kyjovského šachu a kapitán týmu Ivan Pařízek se slzami v očích pravil: „Kdybychom už letos ani bod neudělali, toto mi stačí!“

P.S.2. Tuto neděli zasáhne do mistrovských soutěží i kyjovské béčko (hraje doma proti Strážnici). Jeho soupiska je nabita k prasknutí. Uvidíme, zda důvěru našeho kapitána dostane i některý z borců, kteří jsou ošleháni větry vanoucími z ventilátorů BudChess centra. Mohu odpovědně prohlásit, že se všichni nalézají za přísného dohledu GBM Moudrého v plném tréninku, který je v podstatě každodenní. A zdá se, že jsou ve formě, neboť jen zřídka odcházím od šachovnice s alespoň dílčím úspěchem. Ať tak nebo tak, nás může těšit, že BudChess série má v okresním přeboru zajištěno výrazné zastoupení, neboť ždánický tým (hraje doma proti Kněždubu) nemá na vybranou, protože je tvořen prakticky výhradně frekventanty BudChess série.