54. Budchess cup - 29.3.2008

Nový účastník turnaje Roman se sedminásobným vítězem Tondou

Vážení přátelé tahu,

 minulou sobotu (29.března 2008) se za velké přízně publika i počasí konal již 54.turnaj Bud-serie. Dostavilo se celkem 18 hráčů, čímž byla vyrovnána dosud  rekordní účast z výročního ždánického open-turnaje. Nebudeme však nic zastírat a poctivě uvedeme, že tam takový počet hráčů přilákala zejména vidina skvělého zvěřinového guláše a piva zdarma. Tentokrát se taková lákadla nenabízela a přesto byl rekord vyrovnán. A to se ještě nezúčastnili pánové Šebesta (chyběl poprvé po 22 startech bez přerušení!), Pařízek a Docent. Ten se asi už definitivně rozloučil se svou hráčskou kariérou, aby se  naplno mohl věnovat  jiným aktivitám. Pro nemoc se nedostavil ani nahlášený Milan, kterého rádi uvítáme v některém příštím termínu. Za to se opět objevil Polis, bohužel poněkud poznamenán tím, že celou noc strávil na svíci ve Starých Hutích. Původní záměr pisatele těchto řádků nepřipustit Polise k turnaji se ukázal jako příliš pokrokový a na nátlak velké skupiny hráčů (zorganizovaný Polisem) ztroskotal. Asi bylo nutné ještě jednou si  ověřit co všechno Polis umí, pokud je v optimální kondici, takže teď už to snad všichni definitivně víme… K turnaji se dostavili i dva nováčci - staronová hvězda šardického šachu Roman a Franta ze Ždánic. Celkový počet účastníků Bud-serie se tak vyšplhal na úctyhodných 32! Ze Ždánic tentokrát přijelo celkem šest hráčů, aby si v předvečer závěrečného kola okresního přeboru, kde nastoupí proti Kyjovu B, ověřili svou formu. Pokud k nim připočteme ještě oba kyjovské šardičáky, kteří k nim přináleží vzhledem ke klubové spolupráci, jedná se o velmi početnou skupinu. Vždyť si vzpomeňme, že Bud-serie byla založena právě osmi nadšenci. Organizační vedení turnajů připravilo pro lepší orientaci hráčů i publika přehlednou tabulku, do které se zapisovaly výsledky jednotlivých kol. Plně se osvědčila, až na jednu drobnost a to, že zapisovatel použil nevhodný tip fixu, pročež má ještě teď ruce černé jako by pracoval v autodílně. Manuálně.

 Již v prvním kole došlo k velkému překvapení, když Bivoj, ladící formu na Kasparova, porazil po zápletce s dvojnásobným braním krále Laďu K. Pro toho to zřejmě bylo dostatečným ponaučením a dalšími koly turnaje už prošel bez zaváhání. Jako jediný porazil pozdějšího vítěze turnaje Romana a návdavkem i obhájce vítězství z minula Laďu Š. Roman si, kromě uvedené porážky , počínal suverénně a s šesti body jednoznačně zvítězil. Stal se tak sedmým debutantem, kterému se to podařilo (před ním to dokázali Punkva, Broňa, Jožka, Milan,pan Šebesta a Libor). Jako druhý se umístil Laďa K. s 5,5 body před Laďou Š. s 5 body. Na čtvrtém místě skončil rovněž pětibodový Kozák. Jeho partie třetího kola se Slámičem zvedla vlnu emocí, zvláště podíváme-li se na ni ve světle jejich minulého souboje. Velkorysost Slámiče byla tehdy oceněna Cenou fair-play. Kozákovi tentokrát nic podobného nehrozí ani náhodou. Ze skupiny čtyřbodových hráčů byl za přispění dvou pomocných kriterií  nejlepší Slámič před E., Broňou a Tondou. Posledními dvěma hráči s alespoň 50 % úspěšností byli Pavlík a skvěle hrající Laďa. Z ostatních nezastihl  turnaj právě v nejlepší pohodě dvojnásobného vítěze turnajů Bud-serie a jednoho z hlavních aspirantů na titul celoročního vítěze Libora. Příště to jistě bude lepší. Naopak Bivoj a Punkva i při zisku tří bodů překročili svou dlouhodobou úroveň. Nováček Franta obstál při své první účasti se ctí. Někteří hráči nebyli spokojeni sami se sebou. Například Radek svou nespokojenost vyjadřoval neoficiálními protesty proti nasazování a dožadoval se přidělení slabších  hráčů. Jako by si za rok, co ho známe, nevšiml, že Bud-serie prostě nemá slabší hráče! V krajním případě  je možno se setkat  s hráči, kterým se momentálně nedaří podle jejich představ. Nabádám všechny hráče, kteří se momentálně podle svého vlastního úsudku nacházejí ve výsledkové krizi, aby nehledali východiska ala Docent, naopak, aby se  pokusili najít pozitivní řešení, které jistě brzy vyústí v jejich návrat přinejmenším do blízkosti stupňů vítězů.

 

 

BELO

Performance

+ / -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Celkem

Buchholz

S / B

Pořadí

1

Roman

-

136

-

54.

0

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

1.

2

Laďa K.

120

138

18

1

*

1

 

 

1

 

 

 

1

½

0

1

 

 

 

 

 

5 ½

 

 

2.

3

Laďa Š.

153

136

-17

0

0

B

1

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

 

 

3.

4

Kozák

125

138

13

0

 

0

U

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

4.

5

Slámič

115

116

1

0

 

0

0

D

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

4

30

14

5.

6

E.

115

116

1

0

0

0

 

 

V

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

4

30

13,5

6.

7

Broňa

117

111

-6

 

 

 

0

0

0

A

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

 

4

24,5

 

7.

8

Tonda

106

109

3

0

 

 

 

0

 

 

R

 

0

1

 

 

1

 

1

1

 

4

23,5

 

8.

9

Pavlík

94

109

15

 

 

0

 

 

0

0

 

*

1

½

1

 

1

 

 

 

 

3 ½

 

 

9.

10

Laďa

81

103

22

 

0

 

0

 

 

 

1

0

C

 

 

 

 

½

1

 

(1)

3 ½

 

 

10.

11

Libor

136

100

-36

0

½

 

0

 

 

 

0

½

 

U

 

 

 

1

 

 

1

3

26,5

 

11.

12

Bivoj

87

103

16

 

1

 

 

0

0

0

 

0

 

 

P

 

 

1

 

1

 

3

25,5

 

12.

13

Punkva

93

97

4

 

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

*

1

 

1

 

(1)

3

22,5

 

13.

14

Václav

92

89

-3

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

0

*

1

1

0

1

3

17

 

14.

15

J.Španěl

107

86

-21

 

 

 

0

 

 

 

 

 

½

0

0

 

0

*

 

1

1

2 ½

 

 

15.

16

Radek

90

76

-14

 

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

0

 

*

1

1

2

 

 

16.

17

Franta

-

79

-

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

0

 

1

0

0

*

1

2

 

 

17.

18

Polis

81

48

-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0)

0

 

(0)

0

0

0

0

*

0

 

 

18.

Poznámka: Polis vystoupil bez uvedení důvodu z turnaje po 5.kole. Jeho  partie s Laďou a Punkvou byly kontumovány pro nedostavení se soupeře.

Závěrečná oslava vítěze se tentokrát obešla bez tradičního šampáňa, pročež tato nepsaná „výsada“ budoucí vítěze již nezavazuje. Vítězem hlavního turnaje se stal již po jedenácté Bivoj, tentokrát o celých pět bodů před Romanem a Pavlíkem. Doprovodný turnaj v bleskové hře se sedmi účastníky tradičně, tentokrát bez porážky, opanoval Slámič před Romanem a Broňou.

 Jak víte, v průběhu bleskového turnaje došlo k nepříliš povznášející události . Vedení turnajů po zralé úvaze navrhuje následující doplněk k pravidlům Bud-serie:

 Do  článku 12.Chování hráčů doplnit:

 1.       Odstavec 12.9. následujícího znění:

12.9. Hráči, kteří se v průběhu turnaje  hodlají vyhnout konzumaci alkoholu, odevzdají před zahájením turnaje klíče od svých domů, letadel, jachet, automobilů a podobně, jakož i všechny osobní doklady, peníze a kreditní karty vedení turnaje, které je vloží do zvláštní schránky a uloží do vhodného prostoru. Hráč, u kterého byly v minulosti nalezeny cizí klíče, nastoupí k turnaji se všemi kapsami zašitými. Nezašitá může zůstat jediná kapsa, která mu bude před turnajem i po turnaji zkontrolována. Ostatních hráčů se toto ustanovení netýká.

2.       Na konec článku 12.5 větu:

 „Zejména nesmějí v průběhu turnaje ani po jeho skončení momentálně střízliví hráči nadávat hráčům, kteří  momentálně střízliví nejsou, do opilců a podobně, a to ani v případě, že k tomu mají podle svého úsudku důvod.“

 Celý článek pak má nové znění :

12.5. Je zakázáno vyrušovat nebo obtěžovat soupeře jakýmkoli způsobem včetně neodůvodněných  reklamací či nabídek  remízy. Zejména nesmějí v průběhu turnaje ani po jeho skončení momentálně střízliví hráči nadávat hráčům, kteří  momentálně střízliví nejsou, do opilců a podobně a to ani v případě, že k tomu mají podle svého úsudku důvod.

Za vhodný prostor podle článku 12.9 je v případě Bud clubu považován prostor vysoko nad topením. Pokud bude s uvedenými změnami souhlasit většina hráčů Bud-serie, bude platit již od příštího turnaje. Pokud k souhlasu nedojde, jsem odhodlán použít cesty vyšší moci, neboť, jak jistě víte, právě probíhá připomínkování změn v pravidlech šachu podle FIDE. Prostě podám návrh na změnu pravidel šachu podle FIDE v oblasti uvedených článků této organizaci. Věřím, že změna bude schválena a tak se dostane i do našich pravidel, protože ty z pravidel FIDE vycházejí. Tím považuji celou záležitost za vyřízenou.

Pořadí 5.ročníku Bud-serie po 3.turnaji:

(započteny dva výsledky)

1.

Laďa Š.

32

(47)

2.

Libor

29

(37)

Šebesta

29

4.

Kozák

28

(35)

5.

Laďa K.

27

6.

Broňa

25

(36)

Tonda

25

(32)

8.

E

24

(33)

9.

Slámič

22

(27)

10.

Roman

18

11.

Bivoj

16

(22)

Punkva

16

(18)

J.Španěl

16

Pavlík

16

15.

Laďa

13

(15)

16.

Radek

12

(15)

17.

Václav

8

18.

Pařízek

5

19.

Docent

4

20.

Franta

2

21.

Zdenál

1

Polis

1

 Žebříček BELO pro duben 2008

 V žebříčku podle koeficientu BELO nedošlo k podstatnějším změnám. V žebříčku jsou 23 hráči a na čele zůstává  Laďa Š. před panem Šebestou. Nováček Roman se dostal na třetí místo.

1.

Laďa Š.

149

2.

Šebesta

141

3.

Roman

136

4.

Libor

130

5.

Kozák

128

6.

E

123

7.

Laďa K.

121

8.

Slámič

116

9.

Broňa

116

10.

Tonda

109

11.

Pařízek

105

12.

Pavlík

99

13.

J.Španěl

97

14.

Bivoj

95

15.

Punkva

92

16.

Dlouhý

90

17.

Radek

89

18.

Laďa

85

19.

Václav

82

20.

Franta

79

21.

Docent

75

22.

Polis

64

23.

Zdenál

60

!Pozor! Příští turnaj Bud-serie se koná ve změněném termínu a to v sobotu 3.května 2008 ve 13 hodin v Bud-clubu. Je pravděpodobné že budeme hrát již  v extravilánu. !Pozor!

Ještě jedna novinka z kuloárů. Pan Pařízek je právě v  průběhu  intenzivního vyjednávání podmínek, za kterých by mohla reprezentace Bud-clubu nastoupit ke svému prvnímu klubovému šachovému utkání a to proti výběru Jančova hostince! Máme se tedy opět na co těšit.

Tahu Zdar!

E., t.č. 6.hráč žebříčku s BELO 123

 P.S. Děkujeme Bivojovi za skvělou reprezentaci naší šachové sešlosti v zápase proti Kasparovovi!  Zároveň se mu tímto omlouvám, neboť jsem byl hlavním nositelem názoru, že k zápasu nedojde, což není pravda.

P.S.2. Vzhledem k potřebě zakoupení nových hodin (máme v současnosti jen troje) navrhuji od příštího turnaje opět vybírat startovné ve výši 20 Kč. Chápu, že po zavedení poplatků u lékaře, je to další drastické opatření, ale i zde je to nezbytné